Rule - DangCap.Ga

Luật của Server - Đẳng Cấp Gà

-------------------------------------------------------------

Luật Mute

( 15 phút - 30 phút - 1 giờ)
1/ Spam nhiều lần.
2/ Văng tục xúc phạm người khác. *
3/ Chữi server.
4/ Xúc phạm Staff.
5/ Đề cập đến server khác.
-------------------------------------------------------------

Luật Jail & Ban

( 1 ngày - 3 ngày - 7 ngày)
1/ Hack fly, hack pvp *1
2/ Tàn trữ đồ bug - Đồ OP *2
3/ Vu khống khi chưa đủ bằng chứng.
-------------------------------------------------------------

Luật Sinh Tồn

( 1 ngày - 3 ngày - 7 ngày)
1/ Giết Newbie, Trappkill, tạo bẩy.
2/ Lock lò, lock rương, đổ lava xung quanh khu người khác đã Claim.
-------------------------------------------------------------

Luật Ban và BanIP

1/ Quảng cáo sv.
2/ Giao Dịch bằng Card *3
3/ Bug item, tận dụng lỗi của SV.
4/ Tái phạm 1 lỗi nhiều lần.
Xúc phạm admin là điều rất ngiêm trọng.
Chống lại luật server, chống lại những thay đổi của server
Ban nick ngay tức khắc và không cần giải thích.

-------------------------------------------------------------
* Tục bình thường không giải quyết, chỉ giải quyết tục xúc phạm.
(Người tố cáo hoặc người cùng phe lúc đang War xúc phạm bị cáo trước, nếu đi tố cáo bị cáo, người tố cáo sẽ bị phạt gấp đôi.)
*1 Autoclick CHỈ DÙNG cho mục đích FARM.
*2 Không cần bug, chỉ cần sở hữu đồ bug là phạm luật của server.
*3 Giao dịch bằng Card gây ảnh hưởng đến sự duy trì và phát triển của SV.
- Không Phục->Bằng Chứng->Tăng lên 1 mức phạt.
- Bắt buộc phải có ảnh F2 làm bằng chứng mới được giải quyết.
Luật sẽ được admin bổ xung nếu phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng.