Bans - Rule - DangCap.Ga

Bans


Người chơiBanned BởiLý doNgàyThời hạnServer

Quan_Shirt

Console
Scam & GD Card!11:31 [03/4/2020]Dài hạn Ban*

Oops_MaKer

Console
Hack10:14 [03/4/2020]10:14 [04/4/2020]*

WANG_PACHIHAO

Console
Hack!21:52 [01/4/2020]21:52 [02/4/2020] (Hết hạn)*

Optimus_Gold

Console
Tàn trữ đồ Bug!20:35 [29/3/2020]Dài hạn Ban*

Optimus_Gold

Console
Lên Kháng Cáo!16:45 [29/3/2020]Dài hạn Ban (Unbanned bởi Console)*

sadfff

Console
QCSV!15:44 [28/3/2020]15:44 [27/4/2020]*

megaman3112

Console
Đã vi phạm luật Ban!13:53 [26/3/2020]Dài hạn Ban (Unbanned bởi Console)*

KatSuGammingX

Console
Kháng Cáo!13:47 [26/3/2020]Dài hạn Ban (Unbanned bởi Console)*

TrungKienCuTe

Console
Tự nhận Hack!21:49 [25/3/2020]21:49 [26/3/2020] (Hết hạn)*

Dogerr_VN

Console
Chữi Server!21:48 [25/3/2020]21:48 [24/4/2020]*

fca

Console
QCSV!18:53 [25/3/2020]18:53 [24/4/2020]*

GT_Minecrft

scoremine1
QC, chửi sv19:36 [23/3/2020]19:36 [26/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

Royal_Dumbbells

Console
Chui SV!19:02 [23/3/2020]19:02 [22/4/2020]*

ToiLaKhoa

Console
Chui SV!18:59 [23/3/2020]18:59 [26/3/2020] (Hết hạn)*

Simple_Love

scoremine1
chửi sv13:01 [23/3/2020]13:01 [24/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

Optimus_Gold

Console
Tàn Trữ Đồ Bug14:27 [22/3/2020]Dài hạn Ban (Unbanned bởi Console)*

EDMLauncher2478

Console
QCSVV!17:02 [20/3/2020]17:02 [23/3/2020] (Hết hạn)*

Ben23

Console
Hack Speed!17:01 [20/3/2020]17:01 [21/3/2020] (Hết hạn)*

Skyflo95

Console
Lên Discord kháng cáo!20:11 [19/3/2020]Dài hạn Ban*

snzai2014

Console
QCSV!14:39 [19/3/2020]14:39 [22/3/2020] (Hết hạn)*

Skyflo95

Console
Lên Discord kháng cáo!12:39 [19/3/2020]Dài hạn Ban (Unbanned bởi Console)*

concacadmin

scoremine1
xúc phạm AD18:31 [18/3/2020]18:31 [21/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

VietNamNumber1

scoremine1
hack20:18 [17/3/2020]20:48 [17/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

FailMyFr

Console
Thach thuc & Vang Tuc!21:36 [16/3/2020]21:36 [17/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockSF

emi8

Console
Hack FLy14:45 [16/3/2020]15:15 [16/3/2020] (Hết hạn)*
«
»
Trang 1/4