Bans - Rule - DangCap.Ga

Bans


Người chơiBanned BởiLý doNgàyThời hạnServer

Quynh_Cute

Console
Hack!13:28 [01/6/2020]13:28 [02/6/2020]SkyBlockCE

notsury

scoremine1
chửi server19:38 [31/5/2020]19:38 [03/6/2020]*

VNMine108

scoremine1
quảng cáo sv18:20 [31/5/2020]18:20 [02/6/2020]*

Natsumi_VN

scoremine1
chửi server19:03 [29/5/2020]19:03 [03/6/2020]*

Natsumi_VN

scoremine1
chửi server19:03 [29/5/2020]19:03 [03/6/2020] (Unbanned bởi scoremine1)*

PlayUp5

scoremine1
quảng cáo sv19:02 [29/5/2020]19:02 [31/5/2020] (Hết hạn)*

notsury

scoremine1
quảng cáo sv19:01 [29/5/2020]19:01 [31/5/2020] (Hết hạn)*

Jack97

scoremine1
xúc phạm STAFF20:32 [28/5/2020]20:32 [31/5/2020] (Hết hạn)Faction

thinh222

scoremine1
hack19:42 [28/5/2020]00:42 [29/5/2020] (Hết hạn)*

_Christopher_

Console
Hack!15:34 [28/5/2020]21:34 [28/5/2020] (Hết hạn)*

caiditmemaysv

scoremine1
chửi server20:52 [27/5/2020]20:52 [03/6/2020]*

lear

scoremine1
hack20:17 [27/5/2020]20:17 [29/5/2020] (Hết hạn)*

thinh222

Console
Hack!15:11 [27/5/2020]15:11 [28/5/2020] (Hết hạn)*

vuvuive

scoremine1
chửi server10:53 [27/5/2020]10:53 [30/5/2020] (Hết hạn)*

lear

scoremine1
hack21:05 [26/5/2020]22:05 [26/5/2020] (Hết hạn)*

HotMine_VN

scoremine1
quảng cáo sv18:15 [24/5/2020]18:15 [25/5/2020] (Hết hạn)*

Thinhclgt1234

Console
GIAO DICH CARD!13:36 [24/5/2020]13:36 [31/5/2020] (Hết hạn)*

KingPu

scoremine1
chửi sv19:37 [23/5/2020]19:37 [24/5/2020] (Hết hạn)*

assddg

scoremine1
quảng cáo SV18:18 [22/5/2020]18:18 [25/5/2020] (Hết hạn)*

Hunter_Huy2k1

scoremine1
chửi sv20:42 [17/5/2020]20:42 [20/5/2020] (Hết hạn)*

magneto2006

scoremine1
quảng cáo sv19:11 [17/5/2020]19:11 [19/5/2020] (Hết hạn)*

tuanphong126

scoremine1
scam13:28 [17/5/2020]13:28 [18/5/2020] (Hết hạn)*

Hellomyhello2

scoremine1
chửisv20:42 [16/5/2020]20:42 [18/5/2020] (Hết hạn)*

Hellomyhello

scoremine1
chửisv20:42 [16/5/2020]20:42 [18/5/2020] (Hết hạn)*

Anthony

scoremine1
quảng cáo sv19:41 [15/5/2020]19:41 [18/5/2020] (Hết hạn)*
«
»
Trang 1/8