Bans - Rule - DangCap.Ga

Bans


Người chơiBanned BởiLý doNgàyThời hạnServer

IS_Gaming

scoremine1
flyNovember 21, 2019, 17:47November 22, 2019, 17:47 (Hết hạn)SkyBlockCE

ZioTwo

Console
Hack FlyNovember 20, 2019, 17:32November 23, 2019, 17:32SkyBlockSF

CloneOfAqua

Console
Đã vi phạm luật Ban!November 20, 2019, 17:31Dài hạn BanSkyBlockSF

vegeta2k5

Console
Lừa đảoNovember 19, 2019, 12:35November 26, 2019, 12:35SkyBlockSF

GodPVP55

Console
Tàn Trữ Đồ BugNovember 18, 2019, 19:23December 02, 2019, 19:23SkyBlockSF

dominhduong

Console
Tàn trữ đồ bugNovember 17, 2019, 22:31Dài hạn Ban*

namthethoi123

Console
Hack FLYNovember 17, 2019, 21:05November 18, 2019, 21:05 (Hết hạn)SkyBlockSF

scoremine1

Console
Xác thực không thành công, phát hiện Mod không cho phép.November 17, 2019, 19:45November 17, 2019, 19:45 (Hết hạn)SkyBlockSF

noob0932

scoremine1
nhảy caoNovember 17, 2019, 19:17November 18, 2019, 00:17 (Hết hạn)SkyBlockCE

holyss

Console
Xác thực không thành công, phát hiện Mod không cho phép.November 17, 2019, 18:44November 17, 2019, 18:44 (Hết hạn)SkyBlockSF
«
»
Trang 1/29