Bans - Rule - DangCap.Ga

Bans


Người chơiBanned BởiLý doNgàyThời hạnServer

Nobita01

Console
Lừa Đảo!February 25, 2020, 01:10February 26, 2020, 01:10 (Hết hạn)SkyBlockSF

DuyNguyen

Console
Tàn trữ đồ bug!February 21, 2020, 18:26Dài hạn Ban*

Luongdz02

Console
BugFebruary 21, 2020, 18:18Dài hạn Ban*

nhattho1412

scoremine1
tàn trữ money trái phépFebruary 21, 2020, 18:16March 22, 2020, 18:16SkyBlockCE

DonTanTo_Uon

Console
Bug Item!February 21, 2020, 18:06Dài hạn Ban*

DonTanTo_Uon

KaiTheDoge
Bug itemFebruary 21, 2020, 18:00February 28, 2020, 18:00SkyBlockAE

DuckHead

Console
BugFebruary 19, 2020, 13:52Dài hạn Ban*

NgocPha12

Console
BugFebruary 19, 2020, 13:52Dài hạn Ban*

Crix

Console
Giao Dịch Card!February 18, 2020, 17:16Dài hạn BanSkyBlockSF

zZ_BOSS_Zz

Console
Bug itemFebruary 18, 2020, 15:55Dài hạn Ban*
«
»
Trang 1/5