Bans - Rule - DangCap.Ga

Bans


Người chơiBanned BởiLý doNgàyThời hạnServer

Vuvo1

Console
xúc phạm Staff! Lời lẽ ngông cuồng!February 18, 2020, 13:36February 25, 2020, 13:36 (Unbanned bởi Console)*

Vuvo1

Console
7 xúc phạm Staff! Lời lẽ ngông cuồng!February 18, 2020, 13:36Dài hạn Ban (Unbanned bởi Console)*

cocahaha

Kasumi
Tận dụng + tàn trữ item OP ! Kháng cáo lên discord Dangcap.gaFebruary 18, 2020, 00:07March 04, 2020, 00:07 (Unbanned bởi Kasumi)SkyBlockSF

linhcute01

Kasumi
Tận dụng + tàn trữ item OP !February 18, 2020, 00:03March 04, 2020, 00:03SkyBlockSF

KayOxD

Kasumi
Tàn trữ đồ bug !February 17, 2020, 23:02March 03, 2020, 23:02SkyBlockSF

Zeno_Senpai

Kasumi
Tàn trữ đồ bug !February 17, 2020, 23:02March 03, 2020, 23:02SkyBlockSF

Pro_Max

scoremine1
scam nhiều lầnFebruary 17, 2020, 19:50March 08, 2020, 19:50SkyBlockCE

Noob_King

scoremine1
scam nhiều lầnFebruary 17, 2020, 19:49March 08, 2020, 19:49SkyBlockCE

taotenlagiabao

Console
Quảng Cáo!February 17, 2020, 10:33February 24, 2020, 10:33 (Hết hạn)*

FatCat

Console
Mặt dầy! Vô liêm Sỉ! Xúc phạm admin!February 16, 2020, 01:45Dài hạn Ban*
«
»
Trang 2/5