Mutes - Rule - DangCap.Ga

Mutes


Người chơiMuted BởiLý doNgàyThời hạnServer

pumkin286

lebaohieu2005
tục lần 221:13 [02/4/2020]21:18 [02/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

alexchien

lebaohieu2005
đề cập đến sv khác nhiều lần07:58 [02/4/2020]08:03 [02/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

alexchien

lebaohieu2005
đề cập đến sv khác07:51 [02/4/2020]07:53 [02/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

vykhang

Console
Khai báo không trung thực!22:37 [01/4/2020]22:37 [02/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockSF

alexchien

Jack_killer
spam20:02 [01/4/2020]20:17 [01/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

alexchien

Jack_killer
spam19:55 [01/4/2020]20:00 [01/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

alexchien

0TIConanIT0
Spam lan 315:07 [01/4/2020]15:22 [01/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

alexchien

0TIConanIT0
Spam14:58 [01/4/2020]15:03 [01/4/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

KingPu

Console
Đề Cập server khác!21:27 [31/3/2020]21:32 [31/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

alexchien

0TIConanIT0
Spam20:06 [31/3/2020]20:21 [31/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

Du_Em_Gio_Ne_Phe

Jack_killer
tuc lan 219:27 [31/3/2020]19:32 [31/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

laongs

Jack_killer
spam18:24 [31/3/2020]18:29 [31/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

OMG_Kill

Console
Vu Khống!17:53 [31/3/2020]17:53 [01/4/2020] (Hết hạn)*

CyberVirusGamer

0TIConanIT0
chửi helper14:13 [30/3/2020]14:28 [30/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

DGL_Snake

lebaohieu2005
tục13:20 [30/3/2020]13:25 [30/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

alexchien

0TIConanIT0
Spam lan 209:28 [30/3/2020]09:33 [30/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

alexchien

Yuu
spam17:48 [29/3/2020]17:58 [29/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

yakiyandere

Console
Chữi SV!16:07 [29/3/2020]16:07 [30/3/2020] (Hết hạn)*

alexchien

Jack_killer
spam13:38 [29/3/2020]13:43 [29/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

KingPu

lebaohieu2005
spam21:47 [28/3/2020]21:52 [28/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

daicute_123

lebaohieu2005
quảng cáo sv20:31 [28/3/2020]20:51 [28/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockAE

alexchien

Jack_killer
spam lan 320:02 [27/3/2020]20:17 [27/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

alexchien

Jack_killer
spam19:36 [27/3/2020]19:41 [27/3/2020] (Hết hạn)SkyBlockCE

RedhoodV

Console
Phân biệt vùng miền, chống lại nước việt nam!17:43 [27/3/2020]17:43 [27/3/2021]*

Vitious

Console
Phân biệt vùng miền, chống lại nước việt nam!17:40 [27/3/2020]17:40 [27/3/2021]*
«
»
Trang 1/28